Akcje Społeczne

Działalnością społeczną zajmujemy się od 2013 roku. Najpierw prowadziliśmy kilka inicjatyw we współpracy z innymi organizacjami, np. z Fundacją Klucz, później jako samodzielna grupa dziennikarzy, następnie ruch społeczny i w konsekwencji formalna już Fundacja Reakcja.

W naszej działalności staramy się być konsekwentni i wytrwali. Czas i miejsce, w którym dziś się znajdujemy ma swoje początki w pierwszych akcjach społecznych i decyzjach, że czasami nie wystarczy tylko obserwować rzeczywistości i jej relacjonować. Trzeba Reagować. Z taką ideą powstawały np. kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Emitowaliśmy w telewizji spoty promujące bezpieczeństwo na drodze, rozdawaliśmy odblaski pieszym, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i przekonywaliśmy do większej ostrożności seniorów czy młodzież.

Szerszej, ogólnopolskiej publiczności daliśmy się poznać jako niewielka, ale skuteczna grupa kaliszan, która wówczas jeszcze jako ruch społeczny przeprowadziła szereg akcji obywatelskich na rzecz budowy obwodnicy Kalisza. Z blokadą drogi krajowej nr 25 i manifestacją przed Sejmem w Warszawie. Nasze cele z petycji złożonej na ręce Premiera RP zostały zrealizowane. Tę niezwykle ważną dla kaliszan inwestycję rząd wpisał do Programu Budowy Stu Obwodnic, budowa obwodnicy Kalisza ma się rozpocząć w 2023 roku, a jesień 2019 roku kiedy prowadziliśmy nasze działania w lokalnej społeczności i w mediach była zdominowana tematem obwodnicy. Dzięki skutecznym i zaplanowanym działaniom temat ten słyszany był też w mediach ogólnopolskich: TVP, Polsat, Polskie Radio czy Superstacja. A postulaty Reakcji poparły publicznie znane osobistości jak Cezary Pazura czy Wiktor Zborowski.

Bywały też mniej spektakularne, ale miłe dla kaliszan akcje. Do takich z pewnością należały darmowe sesje fotograficzne, np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka czy zupełnie spontaniczne spotkania bożonarodzeniowe z kaliszanami przy ciepłej herbacie i ciastku.

Konsekwencja o której wspominaliśmy doprowadza nas do jesieni 2020 i na początek 2021 roku. To czas nowych wyzwań, działań na trzech kolejnych polach bardzo istotnych dla różnych grup społecznych. 

Ostatnie tygodnie to m.in. promocja i wsparcie dla przedsiębiorców, m.in. restauratorów, których rujnuje lockdown czy producentów kwiatów, którzy nie mogli sprzedać swoich towarów z powodu zamknięcia cmentarzy 1 listopada. Podobnie jak i w ubiegłym roku rozdawaliśmy odblaski i rozmawialiśmy z ludźmi o bezpieczeństwie pieszych, tym razem akcję przeprowadziliśmy w Koźminku z władzami tamtejszej gminy i naszym Partnerem Fundacji Salonem Toyota Mikołajczak. A akcją  i społecznym eksperymentem "Włącz czujność" zwracaliśmy uwagę opinii publicznej na ciągle duży problem oszustw metodą "na wnuczka". 

A wiele dopiero przed nami.... 

Chcecie włączyć się w nasze działania albo wesprzeć nasz zespół?

Piszcie: biuro@fundacja-reakcja.pl

Nasze działania w oku kamery